Consulten

Ik noem het "mijn rechtstreekse telefoonlijn met Hierboven", wat ik doorkrijg tijdens consulten schrijf ik ook, zodat je het steeds kan herlezen. Het is een aangeboren mediumschap, maar via verschillende voorspellingskaarten, inzichtkaarten, Tarot, foto-analyse,pendelen enz.kan ik je eveneens een (uit)weg tonen. LET WEL  aan u de keuze om dit advies te volgen.

Ik zal nooit medisch advies verschaffen en steeds aanraden om in bepaalde gevallen toch uw arts te contacteren. Ik kan u wel verduidelijking brengen en dit mag u ook doorgeven indien u dit nodig acht aan uw dokter. Ook healings zijn geen vervanging voor medicijnen en therapieën u voorgeschreven door dokters of specialisten. Ze zijn een perfecte aanvulling.

 Je kan bij mij terecht met je diverse problemen.

Kaartleggingen - Orakels – Runen

Pendelen (diverse domeinen)

Channeling

Readings

Contact met je gidsen en begeleiders en dierbare  overledenen

Bescherming tegen zwarte magie –  huiszuiveringen

Wegnemen van entiteiten

Overledenen zielen helpen overbrengen

Zielsverbindingen

Aura en Chakra healings,zuiveringen,balancering

Westerse, Oosterse, Indische en  Afrikaanse  Astrologie en Rituelen

Heilige Geometrie - Droomanalyses – Numerologie

Hulp bij stress en slapeloosheid

Migraine, rug en schouderpijnen

Depressie

Spirituele begeleiding en Coaching.

Begeleiding NieuweTijdskinderen

Spirituele Coaching

Loopbaanbegeleiding

Analyses voor bedrijven: werknemers,financiële en management analyses

Feng Shui voor particulieren,bedrijven,winkels

 

 

 

Wat is het doel in ons leven? Hoe halen we het beste uit onszelf? Het is fijn als je een doel hebt om naartoe te gaan, maar uiteindelijk is het de “reis” die telt.

Het ontdekken van je eigenwaarde is de eerste stap naar het creëren van een mooi leven. (Eigenwaarde verschilt van zelfvertrouwen.) Je leert hoezeer jouw gevoel van eigenwaarde invloed heeft op de keuzes die je in het leven hebt maakt. Het probleem zit hem niet in je feitelijke waarde, maar in je waarde zoals “jij” die ziet? Soms moet je die waarde die jij dan ziet even bijstellen en veranderen. Je groeit iedere dag en dan is het zó belangrijk om die waarde te “analyseren” en dan bij te stellen.

Je kunt de fouten die je gemaakt hebt, niet “uitwissen”, maar je kunt wel voorkomen dat je ze “herhaalt”. Het verleden bestaat niet meer, behalve dan als een paar herinneringen en indrukken die “jij” in het heden “levend” houdt? Door je fouten met mededogen de revue te laten passeren. Kun je het verbrokkelde gevoel van eigenwaarde al voor een groot deel herstellen. Het werkt “genezend” om naar binnen te keren. Omdat je gevoel van eigenwaarde dan groter wordt en je relaties met anderen zal verbeteren en herstellen.

De werkelijkheid wordt “jouw” werkelijkheid; wat er is  word vervangen door wat jij denkt dat er is. Als je je denken in bedwang wilt houden moet je één belangrijk principe niet uit het oog verliezen: de werkelijkheid is “niet” altijd wat jij denkt dat ze is?
De hoeveelheid “misverstanden” en “communicatie” problemen die je meemaakt, is recht evenredig met de mate waarin jouw waarneming vervormd wordt door een filter van associaties en overtuigingen. De simpele werkelijkheid van het hier en nu wordt overschaduwd door betekenissen, problemen, kwetsuren, interpretaties en verwarring.

Ook al spreken we dezelfde taal. Toch “ontstaan” er moeilijkheden in de communicatie doordat we “elk” onze eigen “filters” hebben en daar dan ook anders mee “kijken”.
Dezelfde “woorden” en “taal” die wij dan spreken, hebben voor “iedereen” een andere betekenis. Zo men haalt eruit, wat men “denkt” dat dan goed is voor jezelf. Maar dat wil nog niet “altijd” zeggen dat deze de “waarheid” is? Gedachten en indrukken, worden onze “waarheden”? We geloven in onze overtuigingen en interpretaties als een kind dat gelooft dat een film echt is. Maar, er komt een moment dat we voldoende “wakker” zijn. Om te vermoeden dat de “filters” van ons denken de “oorzaak” van ónze problemen zijn geworden?

Alleen het NU bestaat. Het verleden en de toekomst zijn illusies en bestaan slechts als mentale constructies. Je lichaam leeft in het hier en nu. Zelfs je denken kan niet in het verleden of in de toekomst komen. Wanneer je aan het verleden denkt, ben je in het heden, in het hier en nu, aan het denken. Je denken doet alsof het een tijdmachine is. Die je van het verleden naar de toekomst kan brengen, maar je denken moet je zelf kunnen besturen. Om zó je “denken” onder controle te houden, kunnen ze je niet in de problemen brengen. Omdat je dan alles in de juiste proportie ziet, zoals de werkelijkheid is.

Angst begint met een “gedachte”, een “gevoel”, een “overtuiging” of een “idee”.
Maar uiteindelijk wordt angst als fysieke spanning en een ingehouden, oppervlakkige ademhaling opgeslagen in je lichaam. In feite “creëer” je je eigen angsten. Via je lichaam kun je angst die in de vorm van spanning is opgeslagen, aanpakken en uit de weg ruimen. Door jezelf te (her) programmeren,” van deze angst wil ik niet meer, ik wil angst vrij zijn”. Angst kan zo'n impact op je leven hebben, maar je kunt dit “NU” veranderen door dit dus te “transformeren”, om angstvrij te zijn.

 

 

 

Dit kompas versterkt je wil, leidt tot meer levenslust en een betere gezondheid en helpt bij het vinden van een stevige financiële basis. Bovendien vergroot het je mededogen, je perspectief en je gevoel voor humor, zodat je liefdevollere relaties met anderen krijgt. Spiritualiteit begint op de grond, niet ergens hoog in de lucht. De twaalf poorten vormen onze trap naar de ziel.

Poort 1 - Ontdek je eigen waarde

Hoe slim, aantrekkelijk of begaafd je ook bent je bent geneigd je inspanningen te ondermijnen en je relaties onderuit te halen als je betwijfelt of je het waard bent, of het je toekomt. Het leven is vol geschenken en kansen. Je kunt ze pas met open armen ontvangen en ervan genieten wanneer je jouw wezenlijke waarde onderkent, blij bent met jezelf en net zoveel mededogen en respect voor jezelf op kunt brengen als je aan anderen zou geven. Ontdek je eigen waarde; het bevrijdt je ziel!

Poort 2 - Je wil is van jou

Er schuilt een onaangeboorde kracht in jou: de kracht van je wil, van je ziel, van je hart. Het is een kracht die bij tegenspoed niet aflaat. Je hoeft alleen maar in gedachten te houden met welk doel je naar de Aarde gekomen bent, met welk ideaal een ideaal dat je tot in de sterrenhemel voert, tot in de diepten van de oceaan en omhoog, de trap naar je ziel op. Er ligt een enorme wilskracht in je verscholen, die louter tot uitdrukking gebracht wil worden.

Poort 3 - Activeer je lichaam

Je lichaam is het enige dat je gegarandeerd je hele leven bij je zult houden. Het vormt de basis van je aardse bestaan. Je lichaam activeren verrijkt je leven, doordat het alle menselijke mogelijkheden vergroot. Wanneer het je aan vitaliteit ontbreekt, is er verder eigenlijk niets van belang; wanneer je gezond bent, ligt de hele wereld voor je open.

Poort 4 - Goed Geldbeheer

Geld is God noch duivel maar een vorm van energie. Geld kan je, net als liefde of angst, van dienst zijn of vast kluisteren afhankelijk van hoe je het beheert. Door je doelstellingen te verhelderen en je talenten te gebruiken, kun je een goed inkomen verwerven met iets wat je fijn vindt, en ondertussen tegemoet komen aan de hoogste roeping van je ziel. Wanneer je je geld goed en verstandig gebruikt deel je je materiële en geestelijke rijkdom met de rest van de wereld

Poort 5 - Bedwing je denken

Je ziet de wereld door een vertekend venster van overtuigingen, interpretaties en associaties. De wereld is dan ook een afspiegeling van je denken. Als je denken helder wordt ga je de werkelijkheid simpelweg zien zoals ze is. Hoe beleef jij het leven, en wat zegt dat over de filters van jouw waarneming?

Poort 6 - Vertrouw op je intuïtie

Onder je dagelijkse bewustzijn ligt een ander bewustzijn, als dat van een sjamaan als van een kind, wever van dromen, hoeder van het instinct. In je onderbewuste liggen de sleutels tot schatkamers vol intuïtieve wijsheid, heldere inzichten en onaangeboorde kracht. Je hoeft niets anders te doen dan te kijken, te luisteren, erop te vertrouwen en aandacht te schenken aan dromen, gevoelens, ingevingen. Als je niet op je eigen innerlijke zintuigen kunt afgaan waar kun je dan wel op vertrouwen?

Poort 7 - Accepteer je emoties

Emoties zijn als de golven op zee, of de onweerswolken in de lucht: ze komen en drijven vanzelf weer weg. Je kunt je emoties niet de baas worden door een doelgerichte, wilskrachtige actie. Dus ben je niet verantwoordelijk voor je gevoelens; je bent alleen verantwoordelijk voor je reactie erop. Accepteer je emoties volledig, laat je gevoelens zijn zoals ze zijn. Zorg er alleen voor dat ze je leven niet bepalen.

Poort 8 - Zie je angsten onder ogen

Angst is een geweldige dienaar maar een verschrikkelijke meester. Angst kan, net als pijn, aanscherpen en adviseren maar ook je leven overschaduwen of beperken. Angst verschijnt in vele vermommingen, zoals 'Daar ben ik niet in geïnteresseerd,' of 'Waar maak ik me druk om?' of 'Dat kan ik niet.' Je staat dagelijks oog in oog met angst: je bent bang dat je tekortschiet, bang dat je wordt afgewezen, zelfs bang om jezelf te zijn. Je angsten zijn echter geen muren maar hobbels. Moed zit hem niet in de afwezigheid van angst maar in het overwinnen van de angst.

Poort 9 - Licht op je schaduw

Als kind was je puur potentieel, vervuld en heel, open en authentiek, meegaand en machtig, lief en stout gedisciplineerd en spontaan, een vat vol mogelijkheden. Bij het groter worden heb je die delen van je wezen afgestoten die strijdig waren met de gangbare normen en waarden. Je schiep valse zelfbeelden en werd 'zus' maar niet 'zo'. Die verborgen tegendelen spelen wel een rol, want juist wat je niet ziet kan je kwetsen. Door je schaduw in het licht te zetten word je weer heel, en echt. De energie die je ooit nodig had om je zelfbeeld te verdedigen, komt nu vrij en geeft kracht, begrip, deemoed en mededogen.

Poort 10 - Aanvaard je seksualiteit

Driften en verlangens naar een seksuele ontlading, eten, het leven zijn voor jou even natuurlijk als de wolken in de lucht of de golven op de zee. Als je de stuwende kracht van je impulsen onderdrukt of uitbuit, ontstaan er obsessies, dwanggedachten en met schuld beladen geheimen. Het leven is geen kwestie van toegeven aan de levensenergieën of ze verdringen; het gaat erom dat je ze observeert, accepteert en met wijsheid in goede banen leidt. Je seksualiteit aanvaarden betekent vieren dat je mens bent.

Poorten 11 - Roep je hart wakker

Het grote geheim van het leven heet liefde. Liefde overstijgt angst en isolement, leidt je voorbij oppervlakkige sentimenten naar het vasteland van onbegrensd zijn. Liefde bestaat niet louter uit woorden en gevoelens, maar uit daden van een afzonderlijk ik, verder dan verstand en motieven, naar de aanvaarding van alle mensen,, dingen, omstandigheden. Genegenheid begint met kleine dingen, met ogenblikken van inzicht en deemoed, met je wezenlijke verlangen naar de liefdesband, het een zijn dat je wacht aan de binnenkant van de deur naar je hart. Je bent hier niet om contact te maken met je hogere zelf, je bent hier om je hogere zelf te worden.

Poort 12 - Dienstbaar zijn

Dienstbaarheid is een houding die gebaseerd is op de erkenning dat de wereld je heeft ondersteund, je voedde, onderwees, beproefde, of je het nu verdiende of niet. Inzicht in die simpele waarheid kan je ertoe aanzetten om met alles wat in je is uiting te geven aan de grenzeloze dankbaarheid die je verschuldigd bent. Dienstbaarheid is zowel een middel als een doel, want door aan anderen te geven stel je je open voor liefde, overvloed en innerlijke vrede. Je kunt anderen niet van dienst zijn zonder jezelf te verheffen.